Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

translate

Κυριακή, 15 Ιανουαρίου 2012

Υποβάθμιση των κρατών της ευρωζώνης από την Standard & Poor's στις 13/1/2012 : Οδηγός για αρχάριους.Οι πληροφορίες είχαν διαρρεύσει νωρίτερα και τελικά επιβεβαιώθηκαν. Ο παρακάτω 
πίνακας δείχνει τις μεταβολές των αξιολογήσεων αλλά και τις μελλοντικές προοπτικές 
για κάθε χώρα του ευρώ (πάντα από την S&P).
Κράτος Τρέχουσα αξιολόγηση Προηγούμενη αξιολόγηση Προοπτικές
Αυστρία ΑΑ+ ΑΑΑ Αρνητικές
Βέλγιο ΑΑ ΑΑ Αρνητικές
Γαλλία ΑΑ+ ΑΑΑ Αρνητικές
Γερμανία ΑΑΑ ΑΑΑ Σταθερές
Εσθονία ΑΑ- ΑΑ- Αρνητικές
Ιρλανδία ΒΒΒ+ ΒΒΒ+ Αρνητικές
Ισπανία Α ΑΑ- Αρνητικές
Ιταλία ΒΒΒ+ Α Αρνητικές
Κύπρος ΒΒ+ ΒΒΒ Αρνητικές
Λουξεμβούργο ΑΑΑ ΑΑΑ Αρνητικές
Μάλτα Α- Α Αρνητικές
Ολλανδία ΑΑΑ ΑΑΑ Αρνητικές
Πορτογαλία ΒΒ ΒΒΒ- Αρνητικές
Σλοβακία Α Α+ Σταθερές
Σλοβενία Α+ ΑΑ- Αρνητικές
Φινλανδία ΑΑΑ ΑΑΑ Αρνητικές

Η Γερμανία πλέον είναι μόνη στην κορυφή με άριστα ΑΑΑ και σταθερες προοπτικές για το μέλλον (δεν αναμένεται δηλ. υποβάθμιση). Οι υπόλοιπες άριστες χώρες της ευρωζώνης: Λουξεμβούργο, Ολλανδία και Φινλανδία αλλά με μελλοντικές προοπτικές υποβάθμισης.
Προοπτικές αναβάθμισης δεν έχει καμία χώρα και εκτός της Γερμανίας οι προοπτικές μόνο της Σλοβακίας είναι σταθερές μετά όμως από μια υποβάθμιση.

Οι παραπάνω χώρες του πίνακα είναι 16. Η δέκατη έβδομη χώρα της ευρωζώνης είναι η Ελλάδα.
Η αξιολόγηση της S&P για την χώρα μας είναι :

  Greece CC      Αρνητικές / Negative προοπτικές και έγινε στις  2011-11-29.


 Είμαστε η χώρα με την χειρότερη αξιολόγηση όχι μόνο από την S&P, αλλά και από τις άλλες εταιρείες αξιολογήσεων  την Fitch (CCC, 21/11/2011), την Moody's (Ca, 5/8/2011) αλλά και από την κινέζικη Dagong (C, 22/11/2011).

Ας προσπαθήσουμε όμως να εξηγήσουμε τι είναι όλα τα παραπάνω που μας βομβαρδίζουν τις τελευταίες ημέρες.

Ο Πίνακας των βαθμίδων αξιολόγησης των 3 μεγαλύτερων εταιρειών είναι ο ακόλουθος :

Moody's S&P Fitch
Long-term Short-term Long-term Short-term Long-term Short-term
Aaa P-1 AAA A-1+ AAA F1+ Prime
Aa1 AA+ AA+ High grade
Aa2 AA AA
Aa3 AA- AA-
A1 A+ A-1 A+ F1 Upper medium grade
A2 A A
A3 P-2 A- A-2 A- F2
Baa1 BBB+ BBB+ Lower medium grade
Baa2 P-3 BBB A-3 BBB F3
Baa3 BBB- BBB-
Ba1 Not prime BB+ B BB+ B Non-investment grade
speculative
Ba2 BB BB
Ba3 BB- BB-
B1 B+ B+ Highly speculative
B2 B B
B3 B- B-
Caa1 CCC+ C CCC C Substantial risks
Caa2 CCC Extremely speculative
Caa3 CCC- In default with little
prospect for recovery
Ca CC
C
C D / DDD / In default
/ DD
/ D

Παρατηρούμε από τον παραπάνω Πίνακα ότι η Fitch και η Moody's μας έχουν κατατάξει μια βαθμίδα μόλις πριν τη χρεοκοπία ενώ η S&P μας έχει κάνει την χάρη και μας κατατάσσει 2 βαθμίδες πριν τη χρεοκοπία.

Οι παραπάνω εταιρείες ονομάζονται «οίκοι αξιολόγησης» ή ορθότερα “Nationally Recognized Statistical Rating Organizations” όπως έχουν καταχωρηθεί από την U.S. Securities and Exchange Commission την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία της Αμερικανικής Κυβέρνησης που έχει την κύρια ευθύνη για την επιβολή της ομοσπονδιακή νομοθεσίας  τίτλων και τη ρύθμιση του τομέα των κινητών αξιών, το χρηματιστήριο της χώρας κλπ. Οι οίκοι αυτοί είναι οι εξής 10 :
•    A.M. Best Company, Inc.
•    DBRS Ltd.
•    Egan-Jones Rating Company
•    Fitch, Inc.
•    Japan Credit Rating Agency, Ltd.
•    Kroll Bond Rating Agency, Inc. (f/k/a LACE Financial Corp.)
•    Moody’s Investors Service, Inc.
•    Rating and Investment Information, Inc.
•    Realpoint LLC
•    Standard & Poor’s Ratings Services
Οι Οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας ή οίκοι αξιολόγησης προσφέρουν ανεξάρτητες και έγκυρες υπηρεσίες αξιολογώντας την πιστοληπτική ικανότητα των δανειζομένων (ιδιώτες, επιχειρήσεις, κράτος) καθώς επίσης και τα χρεόγραφα που εκδίδουν οι δανειζόμενοι με σκοπό να πληροφορούνται σωστά οι δανειστές για το ρίσκο να χάσουν τα χρήματά τους.

Πρόκειται για ιδιωτικούς μη-πλειοψηφικούς ρυθμιστές διεθνών κεφαλαιαγορών με έντονο και σημαντικό ρόλο αφού οι αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας τις οποίες διενεργούν χρησιμοποιούνται από τους ενδιαφερόμενους (επενδυτές, δανειολήπτες, εκδότες, κυβερνήσεις) ώστε να λαμβάνουν επενδυτικές αποφάσεις.

Οι οίκοι αξιολόγησης επιδρούν και στο δανειστή και στο δανειζόμενο. Όσον αφορά στο δανειστή προσφέρει πληροφόρηση σχετικά με τον πιστωτικό κίνδυνο που εμπεριέχεται στις εναλλακτικές επενδυτικές ευκαιρίες και στο δανειζόμενο προσφέρει την απαραίτητη πληροφορία για να προσαρμόσει τις εσωτερικές του διαδικασίες και δραστηριότητες (μεταρρυθμίσεις), σύμφωνα με τα πρότυπα πιστοληπτικής ικανότητας.

Οι αξιολογήσεις πραγματοποιούνται στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις (ομόλογα) και στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (συναλλαγματικές) εταιρειών, χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων, δήμων και κρατών. Η αξιολόγηση του αξιόγραφου βασίζεται στη δυνατότητα του δανειζόμενου να αποπληρώσει το κεφάλαιο και τους τόκους σύμφωνα με την υπάρχουσα κάθε φορά συμφωνία δανεισμού.

Η αξιολόγηση μιας χώρας δείχνει την Πιστοληπτική Ικανότητά της (credit rating) δηλαδή την αξιοπιστία της χώρας στην αποπληρωμή των χρεών της. Η πιστοληπτική ικανότητα αποκαλύπτει σε ένα δανειστή (επενδυτή) την πιθανότητα να μπορέσει ο δανειολήπτης να ανταποκριθεί στις δανειακές του υποχρεώσεις χωρίς τον κίνδυνο πτώχευσης.
Οι αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας χρησιμοποιούνται επίσης για την προσαρμογή των ασφαλίστρων, των επιτοκίων αποπληρωμής και των απαιτούμενων εγγυήσεων για την έκδοση ενός δανείου.
Μια χαμηλή αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας δείχνει υψηλό κίνδυνο αθέτησης ενός δανείου, και, συνεπώς, οδηγεί σε υψηλά επιτόκια ή ακόμα και την άρνησης χορήγησης δανείου από τον πιστωτή.


Επίλογος ή η Τέχνη της οικονομίας.
Αφορμή για το παρόν άρθρο αποτέλεσε η πρόσφατη συζήτηση - ανταλλαγή απόψεων του γράφοντα με τον σύγχρονο Λευκαδίτη ποιητή Δημήτρη Σολδάτο για το θέμα. Το συμπέρασμά μας ήταν ένας παραλληλισμός της οικονομίας με την Τέχνη (αν και σε αντίθεση με την Τέχνη η οικονομία δεν αρχίζει με κεφαλαίο Ο).


Οι εκάστοτε πρωθυπουργοί, υπουργοί οικονομίας και διοικητές των κεντρικών τραπεζών είναι οι Καλλιτέχνες.


Η οικονομική κατάσταση της εκάστοτε χώρας είναι η Καλλιτεχνική Δημιουργία τους.


Οι οίκοι αξιολόγησης  αποτελούν τους Κριτικούς Τέχνης.


Οι αξιολογήσεις αποτελούν τις Κριτικές.


Οι τραπεζίτες  αποτελούν τις Γκαλερί,  τις Αίθουσες Τέχνης και τους Εκδοτικούς Οίκους.


Οι επενδυτές – δανειστές αποτελούν τους συλλέκτες έργων Τέχνης.


Οι κερδοσκόποι είναι οι αρχαιοκάπηλοι, οι κλέφτες έργων Τέχνης και οι πλαστογράφοι της Τέχνης.

 Όλοι εμείς οι άλλοι

μικροκαταθέτες, δανειολήπτες, ψηφοφόροι 
 
είμαστε τα 

Γυμνά Μοντέλα που ποζάρουμε,
  
αυτοί που τελικά 

δίνουμε την έμπνευση στους Καλλιτέχνες

και γινόμαστε Μούσες τους  

στο κρεβάτι του Έρωτα για αχαλίνωτο σεξ.


ΠΗΓΕΣ  [accessed 15/1/2012] :
-  http://www.sec.gov/answers/nrsro.htm
-  http://en.wikipedia.org/wiki/U.S._Securities_and_Exchange_Commission
-  http://www.euretirio.com/2011/06/pistoliptiki-ikanotita.html
-  http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82_%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B7%CF%80%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%CF%82
-  http://en.wikipedia.org/wiki/Credit_rating
-  http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_credit_rating#cite_note-s.26p-srl-3
-  http://news.in.gr/economy/article/?aid=1231145895

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου